Min Saga

Min saga är en en start-up initierad av Hampus Marcussen och Johan Damgaard. Konceptet är en applikation för mobil och platta där man via ett webbgränssnitt kan editera sagor och personifiera dem så barnet känner sig extra delaktig.

UPPDRAG
Uppdraget var att skapa en lekfull identitet för ett nytt koncept med anpassade barnsagor. I uppdraget ingick också UI-design för applikationen och webb. Min Saga kommer att samarbeta med organisationer och etablerade författare för att producera innehåll/sagor. Appen släpps under 2020.

LÖSNING
Den grafiska profilen skulle tilltala barn i åldrarna 2-8 år, kunden önskade karaktär, men inte för detaljerad eller exkluderande design – ”Den ska vara lätt att tycka om”. Designen skulle också kännas positiv och lekfull. Mi Madre arbetade fram en symbol/logo i form av ett barnansikte som varken känns ”pojkigt” eller ”flickigt”. Symbolen är en del av logotypen och designen bygger på enkla geometriska former och passar perfekt för animering. En lekfull typografi utgör texten ”Min Saga”. En stark färgpalett signalerar ett piggt och lekfullt uttryck för UI-designen. Eftersom detta projekt är en startup var det viktigt att profilen går att vidareutveckla och bygg på, vilket vi också tog hänsyn till i designen, t.ex kan man med lätthet bygga vidare på de geometriska formerna som man återfinner i barnansiktet och utveckla vidare i designen.


Kund:Johan Damgaard/Hampus MarcussenUppdrag:UI-design/logo-designTeam:Mari Wigren