Läslust

Läslust ges ut av Rabén & Sjögren, handlar om barn och läsande och och vänder sig till lärare, framförallt i åk f–6. Tanken är att lärare, fritidspedagoger och skolbibliotekarier ska få tips och inspiration kring böcker, författarskap och hur de kan arbeta med läsning i klassrummet.


Kund:Rabèn & SjögrenUppdrag:Huvudredaktör för LäslustTeam:Terri Herrera/Mi Madre