Hela Spektrat

Min Stora Dag driver tillsammans med Autism- & Aspergerförbundet ett nytt projekt med fokus på psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna med olika typer av utmaningar.

UPPDRAG
Mi Madre fick i uppdrag att skapa den visuella identiteten för hela projektet som har start 2020. Det var viktigt för kund att den grafiska profilen kändes lekfull och hoppfull och samtidigt flirtade med båda förbundens visuella språk. Det fanns också en utmaning i att förhålla sig till två förbunds grafiska identiteter.

LÖSNING
Mi Madre arbetade fram en färgpalett som kunde kännas igen av båda förbunden. Och genom att leka med optiska färgskiftningar då delar av logotypens bokstäver överlappar varandra och ändrar färg, flirtade vi också med begreppet spektra och reflektioner av ljus och färg utan att för den delen bli övertydlig. Symbolen, som är fem delar/detaljer från logotypens bokstäver utgör ett ansikte. Symbolens beståndsdelar går också att bryta loss och använda i kommunikationen på olika sätt. Tanken är att symbolens beståndsdelar formar nya ansikten.
Det finns en fin balans mellan lekfullhet och symbolik utan att bli barnslig, vilket var viktigt för kunden.
Användningsområden för den grafiska profilen gäller såväl print som digitalt.


Kund:Min Stora Dag/Autism- & AspergerförbundetUppdrag:Logo/grafisk identitetTeam:Mari Wigren